Rekomendacje


Przedsiębiorstwo Godne Zaufania to program Instytutu Badań Konsumenta skierowany do każdego przedsiębiorcy, który w swojej działalności kieruje się dobrem pracownika i klienta oraz świadczy usługi na najwyższym poziomie.

 

Przebieg badań:

 

Etap 1
Sztab konsultantów poszukuje opinii o przedsiębiorstwie. Stawiamy największy nacisk na jakość proponowanych produktów oraz wykonywanych usług. Specjaliści każdej z branż sprawują nadzór nad prowadzonymi przez konsultantów badaniami.

Etap 2
Konsultant nadrzędny przeprowadza weryfikację prawdziwości opinii o przedsiębiorstwie biorącym udział w programie . W sytuacjach dwuznacznych wykonuje dodatkowe badanie tzw " telefon testowy" do przedsiębiorstwa wytypowanego do udziału w programie IBK - PRZEDSIĘBIORSTWO GODNE ZAUFANIA. Badanie sprowadza się do telefonicznej rozmowy z pracownikiem analizowanej firmy. Każda z rozmów zawiera pytania, które mają na celu zbadanie wiedzy, kompetencji i jakości usług przedsiębiorstwa.

Etap 3
Konsultant informuje klienta iż firma przeszła POZYTYWNIE badanie Instytutu i zaprasza do udziału w projekcie PRZEDSIĘBIORSTWO GODNE ZAUFANIA.

 

data przeprowadzenia badania: 21-06-2018 

 

źródło: http://certyfikatyibk.pl

Nadrzędnym celem Programu Uczciwy Przedsiębiorca jest szerzenie wśród polskich Przedsiębiorców zasad etycznych takich jak praworządność, rzetelność, przejrzystość 
i odpowiedzialność w prowadzeniu biznesu. Posiadanie Statusu Uczciwego Przedsiębiorcy nobilituje do działania fair-play.

Intencją programu jest podnoszenie standardów moralnych prowadzenia biznesu w Polsce, co stanowić ma podstawy budowy silnych firm, będących podstawą polskiej gospodarki.

Uczestnicy Ogólnopolskiego Programu Uczciwy Przedsiębiorca starają się również stawiać inne cele niż tylko zysk z bieżącej działalności, dbają o środowisko i ekologię.
Data przeprowadzenia badania: 2017-08-17, godz. 16:29.

 

źródło: http://www.uczciwyprzedsiebiorca.pl/kodeks.html

Certyfikat
Certyfikat

Certyfikat Firma Godna Zaufania przyznawany jest przedsiębiortwom cechującym się nienaganną opinią wśród klientów i kontrahentów. Proces certyfikacji polega na niewykryciu  negatywnych opinii w Internecie na temat danego podmiotu w oprogramowaniu Wskaźnika Opinii przy zastosowaniu danych Fraz Wrażliwych.

Nasza firma zgłosiła swój udzial w wyżej wymienionym badaniu i otrzymała pozytywną rekomendację za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

Data przeprowadzenia badania: 2017-06-13, godz. 16:06

 

źródło: https://www.firmagodnazaufania.pl/about