RODO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

po dniu 25 maja 2018 roku

 

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/14 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że

 

Administratorem państwa danych osobowych jest:

 

WILEBUD Marta Pach, ul. Spółdzielcza 1, 68-100 Żagań

NIP 924-169-58-01 REGON 081122958

 

Niniejsza informacja jest kierowana do naszych klientów udostępniających nam swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia/usługi. Dane te są przez nas przetwarzane w celach: - zawarcia i wykonania umowy dotyczącej transakcji kupna sprzedaży towarów handlowych i usług - wykonania ciążących na WILEBUD Marta Pach obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami, - marketing produktów własnych Administratora, w tym informowanie o produktach i punktach sprzedaży, - ustalenie, ochrona i dochodzenie roszczeń, - zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz przeniesienia danych. Wnioski indywidualne dotyczące realizacji Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować:

 

· pisemnie na adres: WILEBUD Marta Pach, ul. Spółdzielcza 1, 68-100 Żagań

 

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.