Sprzedaż kostki brukowej


INFORMACJA DOT. WYSTAWIANIA FAKTUR VAT
DO PARAGONÓW FISKALNYCH

 

         Zgodnie z brzmieniem zmienianego art. 106b ust. 4 ustawy o VAT,  w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (czyli numerem NIP) lub numerem, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej (zagraniczny numer NIP, NIP-UE), wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer.


       O konieczności wystawienia faktury do paragonu, trzeba zatem poinformowac przed zarejestrowaniem sprzedaży na kasie fiskalnej.

 

 

Punkt sprzedazy kostki brukowej znajduje się w Żaganiu, przy ul. Spółdzielczej 1
w Żaganiu. Można u nas kupić następujące produkty:

 

 • Kostka brukowa
  - linia antyczna
  - linia klasyczna
  - linia ekskluzywna

 • Wykończenia
  - palisady łupane
  - bloczki dekoracyjne
  - płytki elewacyjne

 • Galanteria betonowa
  - bloczki betonowe

  - ażury
  - ścieki przykrawężnikowe
  - ścieki trójkątne
  - krawężniki
  - krawężniki najazdowe
  - krawężniki łukowe

 • Architektura ogrodowa
  - donice
  - meble ogrodowe
  - ogrodzenia
  - piaskowce  Informacje dotyczące zakupu kostki