Informacje dotyczące zakupu kostki


zdjęcie poglądowe
zdjęcie poglądowe

 

INFORMACJA dot. PALET TRANSPORTOWYCH i USŁUGI HDS (rozładunek)

 

1) Należność za kostkę brukową i inne zakupione elementy nie zawiera ceny palet transportowych i usługi HDS.
2) Przy zakupie kostki brukowej doliczamy należność za palety transportowe w kwocie 36,90zł lub 43,05 zł brutto* / szt.
3) Należność za palety jest zwracana przy ich zdaniu.
4) Rozładunek zakupionych materiałów za pomocą dźwigu HDS jest płatny 123 zł brutto
i liczony od każdego miejsca dostawy osobno.
Przykładowo: zakup pełnego auta kostki brukowej i życzenie rozładowania w dwóch lokalizacjach kosztuje 246 zł brutto.

 

*- w zależności od producenta kostki, który dostarcza palety.

 

 

 

 

 

 

zdjęcie poglądowe
zdjęcie poglądowe

ZAKUP MATERIAŁU W ILOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 1 PALETA.


W przypadku zakupu elementów betonowych w ilości nieprzekraczajacej 1 palety, załadunek i/lub rozładunek następuje ręcznie i jego organizacja należy do klienta. Firma nie posiada urządzenia do rozdzielania i pakowania pojedyńczych wartstw kostki brukowej (i innych elementów).
Pełna paleta kostki brukowej, w zalezności od jej rodzaju, waha się w granicach od 8 do 11 m.kw.
Obrzeża betonowe 6 cm paletowane sa w ilości 47 sztuk.

zdjęcie poglądowe
zdjęcie poglądowe

JAKOŚC KOSTKI 

 

1) Wykwity na kostce i różnice w odcieniach nie są wadą i nie stanowią podstawy do reklamacji.
2) Na powierzchni kostek brukowych mogą występować naloty wapienne tzw. wykwity. Powstawanie wykwitów na powierzchni jest procesem naturalnym wynikający z procesów chemicznych i należy je odnieść do nieuniknionych nadwyżek wapnia w betonie. Wykwity powstają, gdy w prefabrykacie wyzwala się gaszone wapno podczas odparowywania wody na powierzchni i tam wiąże z dwutlenkiem węgla z powietrza, tworząc trudno rozpuszczalny nalot wapienny (węglan wapniowy). Intensywność powstawania wykwitów zależy od składu chemicznego cementu, warunków dojrzewania betonu, intensywności deszczu i śniegu na stosy zmagazynowanej kostki. Z reguły w okresie do 1 roku wykwity są wymywane przez wpływy atmosferyczne i wygląd nawierzchni kostki brukowej wraca do stanu naturalnego. Zjawisko występowania wykwitów nie ma wpływu na właściwości techniczne betonu i nie podlega reklamacji.
3) Wyroby tego samego koloru mogą charakteryzować się odchyleniami w kolorystyce. Może to być spowodowane przez wiek betonu (różne daty produkcji), niejednorodność składników betonu (różne kolory cementu i kruszyw), warunki technologiczne (różnica temperatur). Podczas użytkowania różnice w kolorze wyrównują się. Aby zminimalizować te odchylenia zalecamy układanie kostki brukowej jednocześnie z kilku palet.